ثبت نام با تخفیف ویژه

تاثیر معدل در کنکور زبان 1403

تاثیر معدل در کنکور زبان 1403

با تغییرات جدیدی که توسط شورای انقلاب فرهنگی در کنکور ایجاد شد، از کنکور 1402 تاثیر معدل در کنکور سراسری به صورت قطعی و افزایش درصد تاثیر به صورت پلکانی تصویب شد ( یعنی تاثیر معدل در کنکور 1402 به میزان 40 درصد، در کنکور 1403 ، 50 درصد و ادامه مطلب…

تاثیر معدل در کنکور هنر 1403

تاثیر معدل در کنکور هنر 1403

با تغییرات جدیدی که توسط شورای انقلاب فرهنگی در کنکور ایجاد شد، از کنکور 1402 تاثیر معدل در کنکور سراسری به صورت قطعی و افزایش درصد تاثیر به صورت پلکانی تصویب شد ( یعنی تاثیر معدل در کنکور 1402 به میزان 40 درصد، در کنکور 1403 ، 50 درصد و ادامه مطلب…

تاثیر معدل در کنکور انسانی 1403

تاثیر معدل در کنکور انسانی 1403

با تغییرات جدیدی که توسط شورای انقلاب فرهنگی در کنکور ایجاد شد، از کنکور 1402 تاثیر معدل در کنکور سراسری به صورت قطعی و افزایش درصد تاثیر به صورت پلکانی تصویب شد ( یعنی تاثیر معدل در کنکور 1402 به میزان 40 درصد، در کنکور 1403 ، 50 درصد و ادامه مطلب…

تاثیر معدل در کنکور ریاضی 1403

تاثیر معدل در کنکور ریاضی 1403

با تغییرات جدیدی که توسط شورای انقلاب فرهنگی در کنکور ایجاد شد، از کنکور 1402 تاثیر معدل در کنکور سراسری به صورت قطعی و افزایش درصد تاثیر به صورت پلکانی تصویب شد ( یعنی تاثیر معدل در کنکور 1402 به میزان 40 درصد، در کنکور 1403 ، 50 درصد و ادامه مطلب…

تاثیر معدل در کنکور تجربی 1403

تاثیر معدل در کنکور تجربی 1403

با تغییرات جدیدی که توسط شورای انقلاب فرهنگی در کنکور ایجاد شد، از کنکور 1402 تاثیر معدل در کنکور سراسری به صورت قطعی و افزایش درصد تاثیر به صورت پلکانی تصویب شد ( یعنی تاثیر معدل در کنکور 1402 به میزان 40 درصد، در کنکور 1403 ، 50 درصد و ادامه مطلب…

تاثیر معدل در کنکور 1403

تاثیر معدل در کنکور 1403

با تغییرات جدیدی که توسط شورای انقلاب فرهنگی در کنکور ایجاد شد، از کنکور 1402 تاثیر معدل در کنکور سراسری به صورت قطعی و افزایش درصد تاثیر به صورت پلکانی تصویب شد ( یعنی تاثیر معدل در کنکور 1402 به میزان 40 درصد، در کنکور 1403 ، 50 درصد و ادامه مطلب…

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور زبان 1403

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور زبان 1403

در این نوشته به توضیح صفر تا صد بودجه بندی و زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور زبان 1403 می پردازیم، تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید. کنکور زبان تخصصی کنکور زبان دارای یک دفترچه سوالات می باشد که عنوان این درس تخصصی، زبان تخصصی ( انگلیسی، فرانسه، ادامه مطلب…

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور هنر 1403

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور هنر 1403

در این نوشته به توضیح صفر تا صد بودجه بندی و زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور هنر 1403 می پردازیم، تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید. کنکور هنر سازمان سنجش آموزش کشور، منابع کنکور هنر را به صورت قطعی بیان نکرده است و فقط به بیان عناوین دروس امتحانی و ضرایب آن ها پرداخته ادامه مطلب…

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته انسانی

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته انسانی

در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته انسانی و بودجه بندی کنکور انسانی 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید کنکور رشته انسانی دروس اختصاصی رشته ی انسانی دارای ۹ درس تخصصی است که در این زمینه دارای بیشترین تعداد درس ادامه مطلب…

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته ریاضی

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته ریاضی

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته ریاضی نسبت به کنکور 1402 تغییراتی داشته است؟ در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته ریاضی و بودجه بندی کنکور ریاضی 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور ریاضی کنکور ریاضی آزمونی ادامه مطلب…

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته تجربی

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته تجربی

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته تجربی نسبت به کنکور 1402 تغییراتی داشته است؟ در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 رشته تجربی و بودجه بندی کنکور تجربی 1403 می پردازیم، با ما همراه باشید. کنکور رشته تجربی تجربی کنکور ادامه مطلب…

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403

زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 نسبت به کنکور 1402 تغییراتی داشته است؟ در این نوشته به توضیح صفر تا صد زمان پاسخ گویی به سوالات کنکور 1403 برای گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زمان می پردازیم، با ما همراه باشید. زمان پاسخ به سوالات کنکور ادامه مطلب…