ثبت نام با تخفیف ویژه

زمان انتخاب رشته بدون کنکور 1402

زمان انتخاب رشته بدون کنکور 1402

هر سال یکسری رشته ها توسط دانشگاه های مختلف کشور ارائه می شوند که پذیرش در آن ها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور می باشد. طبق جدید ترین اطلاعیه سازمان سنجش زمان انتخاب رشته بدون کنکور 1402 اعلام شد. در این نوشته به معرفی لیست رشته های ادامه مطلب…

رشته های بدون کنکور هنر

رشته های بدون کنکور هنر

هر سال تعداد بسیاری از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی پذیرش دانشجو برای یکسری رشته ها را بدون کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی اعلام می کنند. در این نوشته به معرفی رشته های بدون کنکور گروه آزمایشی هنر می پردازیم، با ما همراه باشید. لیست رشته های ادامه مطلب…

رشته های بدون کنکور رشته انسانی

رشته های بدون کنکور رشته انسانی

هر سال تعداد بسیاری از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی پذیرش دانشجو برای یکسری رشته ها را بدون کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی اعلام می کنند. در این نوشته به معرفی رشته های بدون کنکور رشته انسانی می پردازیم، با ما همراه باشید. لیست رشته های انسانی ادامه مطلب…

رشته های بدون کنکور رشته ریاضی

رشته های بدون کنکور رشته ریاضی

هر سال تعداد بسیاری از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی پذیرش دانشجو برای یکسری رشته ها را بدون کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی اعلام می کنند. در این نوشته به معرفی رشته های بدون کنکور رشته ریاضی می پردازیم، با ما همراه باشید. لیست رشته های بدون ادامه مطلب…

رشته های بدون کنکور رشته تجربی

رشته های بدون کنکور رشته تجربی

هر سال تعداد بسیاری از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی پذیرش دانشجو برای یکسری رشته ها را بدون کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی اعلام می کنند. در این نوشته به معرفی رشته های بدون کنکور رشته تجربی می پردازیم، با ما همراه باشید. لیست رشته های بدون ادامه مطلب…

کارنامه سبز کنکور

کارنامه سبز کنکور

کارنامه سبز کنکور، در واقع کارنامه ای است که پس از اعلام نتایج کنکور سراسری داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود . در این نوشته به توضیح صفر تا صد کارنامه سبز کنکور و اطلاعاتی که به داوطلب می دهد می پردازیم، با ما همراه باشید. کارنامه ادامه مطلب…

اعتراض به نتایج کنکور زبان 1402

اعتراض به نتایج کنکور زبان 1402

پس از اعلام نتایج کنکور 1402 کلید پاسخ نامه سوالات کنکور کلیه گروه های آزمایشی منتشر می شود. پس از مدت زمان معینی نتایج اولیه منتشر می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی کنکور منتشر می شود که سازمان سنجش امکان اعتراض به نتایج کنکور را در کلیه ادامه مطلب…

اعتراض به نتایج کنکور هنر 1402

اعتراض به نتایج کنکور هنر 1402

پس از اعلام نتایج کنکور 1402 کلید پاسخ نامه سوالات کنکور کلیه گروه های آزمایشی منتشر می شود. پس از مدت زمان معینی نتایج اولیه منتشر می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی کنکور منتشر می شود که سازمان سنجش امکان اعتراض به نتایج کنکور را در کلیه ادامه مطلب…

اعتراض به نتایج کنکور 1402 رشته انسانی

اعتراض به نتایج کنکور 1402 رشته انسانی

پس از اعلام نتایج کنکور 1402 کلید پاسخ نامه سوالات کنکور کلیه گروه های آزمایشی منتشر می شود. پس از مدت زمان معینی نتایج اولیه منتشر می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی کنکور منتشر می شود که سازمان سنجش امکان اعتراض به نتایج کنکور را در کلیه ادامه مطلب…

اعتراض به نتایج کنکور 1402 رشته ریاضی

اعتراض به نتایج کنکور 1402 رشته ریاضی

پس از اعلام نتایج کنکور 1402 کلید پاسخ نامه سوالات کنکور کلیه گروه های آزمایشی منتشر می شود. پس از مدت زمان معینی نتایج اولیه منتشر می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی کنکور منتشر می شود که سازمان سنجش امکان اعتراض به نتایج کنکور را در کلیه ادامه مطلب…

اعتراض به نتایج کنکور 1402 رشته تجربی

اعتراض به نتایج کنکور 1402 رشته تجربی

پس از اعلام نتایج کنکور 1402 کلید پاسخ نامه سوالات کنکور کلیه گروه های آزمایشی منتشر می شود. پس از مدت زمان معینی نتایج اولیه منتشر می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی کنکور منتشر می شود که سازمان سنجش امکان اعتراض به نتایج کنکور را در کلیه ادامه مطلب…

اعتراض به نتایج کنکور 1402

اعتراض به نتایج کنکور 1402

پس از اعلام نتایج کنکور 1402 کلید پاسخ نامه سوالات کنکور کلیه گروه های آزمایشی منتشر می شود. پس از مدت زمان معینی نتایج اولیه منتشر می شود و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی کنکور منتشر می شود که سازمان سنجش امکان اعتراض به نتایج کنکور را در کلیه ادامه مطلب…