کلاسینو | ثبت نام با تخفیف ویژه

اساتید زبان کلاسینو

اساتید درس زبان انگلیسی کلاسینو

درس زبان انگلیسی یکی از دروس عمومی در کنکور و مانند باقی دروس عمومی کنکور تأثیر زیادی در رتبه نهایی دارد. ضریب این درس 2 است و سوالات زبان انگلیسی در کنکور از چهار قسمت: واژگان، گرامر، کلوز تست و درک مطلب تشکیل شده و دارای 25 سوال و مدت ادامه مطلب…

اساتید ادبیات کلاسینو

اساتید درس ادبیات فارسی کلاسینو

درس ادبیات فارسی یکی از دروس عمومی که از پنج مبحث: لغت و املا، تاریخ ادبیات، دستور زبان نگارشی، آرایه ادبی و قرابت معنایی تشکیل شده و اولین دفترچه عمومی کنکور سراسری را با 25 سوال و 18 دقیقه را به خود اختصاص داده و داوطلبان برای پاسخ دهی به ادامه مطلب…