ثبت نام با تخفیف ویژه

دوره just test کلاسینو

دوره جاست تست کلاسینو

دوره جمع بندی جاست تست just test کلاسینو ویژه دانش آموزانی که در دوره های جامع کلاسینو شرکت کرده اند و دانش آموزانی که خودشان مباحث دروس را مطالعه کرده اند و می خواهند برای کنکور مباحث را جمع بندی کنند برگزار می شود. این دوره با توجه به اهمیت جمع بندی دروس و تاثیر آن بر تثبیت مطالب در حافظه بلند مدت برای دروس اختصاصی رشته های تجربی، ریاضی و انسانی با تدریس اساتید کلاسینو ارائه شده است، در ادامه به معرفی دوره های just test کلاسینو و اساتید مدرس می پردازیم.

دوره جاست تست just test کلاسینو چیست؟

دوره just test کلاسینو دوره جمع بندی مطالب به منظور تثبیت مباحث خوانده شده در طول سال تحصیلی است و برای دانش آموزانی که سطح علمی بالایی دارند و شاگردانی که در دوره های جامع کلاسینو شرکت کرده اند بسیار کاربردی است.
علت ایجاد این دوره آن است که بسیاری از دانش آموزان مطالعه خوبی دارند اما برای جمع بندی عدم زمان کافی و یا عدم مهارت در مرور و جمع بندی را اعلام می کنند که با شرکت در این دوره صفر تا صد مطالب برای آن ها جمع بندی و تکرار می شود.
زمان برگزاری دوره just test هفته سوم فروردین ماه خواهد بود و تعداد جلسات 3 جلسه 4 ساعته خواهد بود.

تفاوت دوره جاست تست با دوره تی ان تی کلاسینو

تفاوت دوره جاست تست با دوره تی ان تی کلاسینو در محتوای تدریس اساتید می باشد، در دوره tnt مطالب جدید آموزش داده می شود اما در دوره just test کلاسینو صرفا مطالب جمع بندی می شود و هیچ گونه آموزشی در آن وجود ندارد.
مورد دیگر که عامل تفاوت اصلی این دوره ست، آن است که دوره tnt را کلیه دانش آموزان می توانند ثبت نام کنند و به یادگیری برسند اما در دوره just test دانش آموزان با سطح علمی بالا و دانش آموزانی که در دوره های جامع کلاسینو شرکت کرده باشند کاربرد دارد.

دوره جاست تست رشته تجربی کلاسینو

دوره جاست تست کلاسینو برای رشته تجربی برای دروس اختصاصی ریاضی، فیزیک، زیست، شیمی و زمین شناسی ارائه شده است، در ادامه به معرفی دوره های هر درس و استاد مدرس می پردازیم.

دوره جاست تست just test ریاضی تجربی کلاسینو

دوره جاست تست ریاضی کلاسینو توسط استاد بابک سادات و استاد آریان حیدری تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test ریاضی کلاسینو شامل:

دوره جاست تست just test کنکور 1403 ریاضی بابک سادات

دوره جاست تست just test کنکور 1403 ریاضی آریان حیدری

دوره جاست تست just test فیزیک تجربی کلاسینو

دوره just test فیزیک کلاسینو توسط استاد محمد نوکنده، علیرضا عربشاهی و مهدی براتی تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test فیزیک کلاسینو شامل:

دوره جاست تست just test کنکور 1403 فیزیک محمد نوکنده

دوره جاست تست just test کنکور 1403 فیزیک علیرضا عربشاهی

دوره جاست تست just test کنکور 1403 فیزیک مهدی براتی

دوره جاست تست just test زیست تجربی کلاسینو

دوره just test زیست کلاسینو توسط استاد محمد همدانی و محمد عمارلو تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test زیست کلاسینو شامل:

دوره جاست تست just test کنکور 1403 زیست محمد همدانی

دوره جاست تست just test کنکور 1403 زیست محمد عمارلو

دوره جاست تست just test شیمی تجربی کلاسینو

دوره just test شیمی کلاسینو توسط استاد رضا و امید مصلایی، محمد مرادی و کامبیز فرزانه تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test شیمی کلاسینو شامل:

دوره جاست تست just test کنکور 1403 شیمی رضا و امید مصلایی

دوره جاست تست just test کنکور 1403 شیمی محمد مرادی

دوره جاست تست just test کنکور 1403 شیمی کامبیز فرزانه

دوره جاست تست just test زمین شناسی تجربی کلاسینو

دوره just test زمین شناسی کلاسینو توسط استاد محمد همدانی تدریس می شود.

دوره جاست تست رشته ریاضی فیزیک کلاسینو

دوره های just test کلاسینو برای رشته ریاضی برای دروس اختصاصی حسابان، هندسه و گسسته، فیزیک و شیمی ارائه شده است، در ادامه به معرفی دوره های هر درس و استاد مدرس می پردازیم.

دوره جاست تست just test حسابان رشته ریاضی کلاسینو

دوره just test حسابان کلاسینو توسط استاد بابک سادات و استاد آریان حیدری تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test حسابان کلاسینو شامل:

دوره جاست تست just test کنکور 1403 حسابان بابک سادات

دوره جاست تست just test کنکور 1403 حسابان آریان حیدری

دوره جاست تست just test هندسه و گسسته کلاسینو

دوره just test هندسه و گسسته کلاسینو توسط استاد بهرام جلالی و محمد صحت کار تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test هندسه و گسسته کلاسینو شامل:

دوره جاست تست just test هندسه و گسسته بهرام جلالی

دوره جاست تست just test هندسه و گسسته محمد صحت کار

دوره جاست تست just test فیزیک رشته ریاضی کلاسینو

دوره just test فیزیک کلاسینو توسط استاد محمد نوکنده، علیرضا عربشاهی و مهدی براتی تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test فیزیک کلاسینو شامل:

دوره جاست تست just test کنکور ۱۴۰۳ فیزیک محمد نوکنده

دوره جاست تست just test کنکور ۱۴۰۳ فیزیک علیرضا عربشاهی

دوره جاست تست just test کنکور ۱۴۰۳ فیزیک مهدی براتی

دوره جاست تست just test شیمی کنکور ریاضی کلاسینو

دوره just test شیمی کلاسینو توسط استاد رضا و امید مصلایی، محمد مرادی و کامبیز فرزانه تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test شیمی کلاسینو شامل:

دوره جاست تست just test کنکور ۱۴۰۳ شیمی رضا و امید مصلایی

دوره جاست تست just test کنکور ۱۴۰۳ شیمی محمد مرادی

دوره جاست تست just test کنکور ۱۴۰۳ شیمی کامبیز فرزانه

دوره جاست تست رشته انسانی کلاسینو

دوره های just test کلاسینو برای رشته انسانی برای دروس اختصاصی ریاضی، ادبیات تخصصی، عربی تخصصی، فلسفه و منطق، اقتصاد و روانشناسی، تاریخ و جغرافیا و جامعه شناسی ارائه شده است و هم پکیج دوره just test رشته انسانی که شامل دوره های just test برای همه دروس می باشد، ارائه شده است.
در ادامه به معرفی دوره های هر درس و استاد مدرس می پردازیم.

دوره جاست تست just test ریاضی و آمار رشته انسانی کلاسینو

دوره just test ریاضی رشته انسانی کلاسینو توسط استاد آریان حیدری و خسرو محمدزاده تدریس می شود.
اسامی دوره های دوره just test ریاضی رشته انسانیکلاسینو شامل:

دوره جاست تست just test کنکور ۱۴۰۳ ریاضی و آمار رشته انسانی آریان حیدری

دوره جاست تست just test کنکور ۱۴۰۳ ریاضی و آمار رشته انسانی خسرو محمدزاده

دوره جاست تست just test ادبیات تخصصی رشته انسانی کلاسینو

دوره just test ادبیات تخصصی کلاسینو توسط استاد رضا حسینی یکتا و فراز توکلی تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test ادبیات تخصصی کلاسینو شامل:

دوره جاست تست ادبیات تخصصی رضا حسینی یکتا

دوره جاست تست ادبیات تخصصی فراز توکلی

دوره جاست تست عربی تخصصی رشته انسانی کلاسینو

دوره جاست تست عربی تخصصی کلاسینو توسط استاد محمدمهدی شاهرودی، عمار تاجبخش و محمد واعظی تدریس می شود. اسامی دوره های دوره just test عربی تخصصی کلاسینو شامل:

دوره جاست تستt عربی تخصصی محمد واعظی

دوره جاست تست عربی تخصصی عمار تاجبخش

دوره جاست تست عربی تخصصی محمدمهدی شاهرودی

دوره جاست تست فلسفه و منطق رشته انسانی کلاسینو

دوره just test فلسفه و منطق کلاسینو توسط استاد علی فروغی نیا تدریس می شود. عنوان دوره ایشان در کلاسینو:

دوره just test فلسفه و منطق علی فروغی نیا ویژه کنکور 1403 رشته انسانی در کلاسینو

دوره جاست تست اقتصاد و روانشناسی کلاسینو

دوره just test اقتصاد و روانشناسی کلاسینو توسط استاد پویا بهشتی تدریس می شود.

دوره جاست تست تاریخ و جغرافیا کلاسینو

دوره just test تاریخ و جغرافیا توسط استاد مصطفی رضایی مهر در کلاسینو تدریس می شود.

دوره جاست تست جامعه شناسی کلاسینو

دوره just test جامعه شناسی کلاسینو توسط استاد حمید اثباتی تدریس می شود.

ثبت نام در دوره جاست تست کلاسینو

دانش آموزان و فارغ التحصیلان رشته های تجربی، ریاضی و انسانی بر اساس نیاز خود به جمع بندی هر درس و یا کلیه دروس، می توانند پکیج دوره just test را ثبت نام کرده و یا درس مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام کنند.

برای ثبت نام در دوره just test کلاسینو از طریق لینک زیر می توانید اقدام کنید:

ثبت نام کلاسینو

1 دیدگاه

منصوره · فوریه 21, 2024 در 10:59 ب.ظ

پارسال خواهر بزرگم پشت کنکور بود و این دوره رو شرکت کرد و خدا رو شکر پزشکی قبول شد.
انشالله امسال منم قبول میشم

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب